Forside

SÅ ER DER ÅBNET OP FOR TILMELDINGEN TIL ROSKILDE FESTIVAL 2017

Nysted Vandsportsklub passer igen i år hele Parkering-Vest ved Roskilde Festivalen, hvilket kræver at vi stiller med ca. 165 personer.

Er du fyldt 18 år har du mulighed for at få gratis adgang til hele festivalen, ved at hjælpe klubben med at udføre parkeringsopgaven. Hver person skal arbejde fire gange otte timer, for at opnå gratis adgang til festivalen.

Parkering-Vest skal bemandes i døgndrift fra fredag d. 23. juni frem til søndag d. 2. juli, så der er gode chancer for at få vagter uden for musikperioden.

Vi arbejder typisk sammen i hold og vi sørger for at du kommer på hold med dine venner. Ønsker om at arbejde sammen med specifikke personer eller på specifikke tidspunkter kan angives i tilmeldingsprocessen.

Generel information

I det følgende finder du yderligere information om jobbet som parkeringsvagt for Nysted Vandsportsklub i forbindelse med dette års Roskilde Festival. Informationen er hovedsageligt henvendt til personer, der allerede har tilmeldt sig eller påtænker at tilmelde sig parkeringsarbejdet. Alle der er tilmeldt som parkeringsvagt, vil ligeledes modtage et brev indeholdende nærmere informationer om arbejdet. Brevet vil blive udsendt i løbet af juni måned.

Klubben sørger for at leje en skurvogn, så vi har et sted at mødes og holde pauser under arbejdet. I skurvognen vil der være mulighed for at få lidt at spise og drikke under arbejdet. Skurvognen bliver opstillet i forbindelse med parkeringsarealerne på vest-siden af festivalen. Nærmere information vil være i brevet, der sendes med posten.

Parkeringsarbejdet

Som parkeringsvagter har vi tre hovedopgaver. Først og fremmest skal vi stå for al parkeringen af personbiler på vest-siden af festivalen. Dette indebærer alt lige fra at vinke bilerne ind fra vejen, til at sørge for, at de bliver parkeret ordentligt på parkeringsområderne. Vi har ikke decideret til opgave at holde opsyn med bilerne – alle parkere på eget ansvar. Men i nattetimerne skal vi kontrollere, at der ikke er festivalgæster, der sover i bilerne, da dette ikke er tilladt.
Dernæst skal vi styre ”Kiss’n’Ride” på vest-siden. ”Kiss’n’Ride” er et afsætningsområdet, hvor biler, der ikke skal parkere, har lov at holde i op til 10 minutter for enten at hente eller bringe gæster til festivalen. Altså kort sagt en af- og pålæsningsplads for privatpersoner. Det er meget vigtigt, at der holdes et skarpt øje med dette område, da det ligger meget nær Indgang-Vest, og mange festivalgæster derfor forsøger at langtidsparkere på området, hvilket ikke er tilladt.
Endelig skal vi også tage hånd om bus- og taxaholdepladsen. Her drejer det sig hovedsageligt om, at det kun er busser og taxaer, der får adgang til området, samt at der er et rimeligt flow, så vi undgår køer på vejene.

Under arbejdet bliver alle udstyret med en radio, så vi kan komme i kontakt med hinanden. Kommunikationen foregår fortrinsvis mellem vagtlederen og de enkelte parkeringsvagter. Vagtlederen har ligeledes, som den eneste, direkte kontakt til Parkeringssekretariatet, der står for den overordnede koordinering af alt parkering under hele festivalen.

Arbejdstider

Parkering-Vest skal bemandes i døgndrift fra fredag d. 23. juni frem til søndag d.2. juli. Døgnene er inddelt, så morgenvagten går fra kl. 07.00-15.00, aftenvagten fra kl. 15.00-23.00 og nattevagten fra kl. 23.00-07.00.

Vagtplan og vagtleder

Når vi er fuldtallige vil klubben inddele vagterne mellem de tilmeldte. Vagtplanen vil efterfølgende offentliggøres her på hjemmesiden og fremsendes med posten til de tilmeldte. Af vagtplanen vil det fremgå, hvornår de enkelte skal være på vagt. Alle bør møde minimum 10 minutter før vagtstart, så man kan få udleveret arbejdsvest og radio, samt blive informeret om den opgave, der skal løses.

Til hver vagt er udpeget en vagtleder. Vagtlederen står for arbejdsfordelingen på den enkelte vagt, og opsyn med at alle møder op og passer deres vagt.

Vagtbytte

Ved fordelingen af vagter forsøger klubben at tilfredsstille alle. Men for at det hele går op, kan vi være nødsaget til at gå på kompromis med de enkeltes ønsker. Ønsker du derfor at bytte en vagt, bedes du selv tage kontakt til en af de øvrige parkeringsvagter. Klubben vil rundsende en liste over email adresser på alle, der er tilmeldt arbejdet.

Lykkedes det at finde en at bytte med, bedes begge parter bekræfte dette over for klubben pr. email. Først når klubben har modtaget en bekræftelse fra begge parter vil vagtplanen blive opdateret. Det er til enhver tid vagtplanen her på klubbens hjemmeside, der er gældende.

Praktiske oplysninger

Da det danske sommervejr ikke altid er til at stole på, kan vi kun opfordre til at alle medbringer tøj, så man er forberedt på lidt at hvert. Det kan lynhurtigt bliver en meget sur tjans at være parkeringsvagt, hvis man er gennemblødt efter en halv time på vagt. Erfaringer fra tidligere år viser ligeledes, at det kan blive meget koldt på nattevagterne, hvor man skal opholde sig udendørs i otte timer, varmt tøj kan derfor anbefales. Helt ovre i den anden grøft kan det ligeledes være særdeles fornuftigt, at medbringe solcreme til dagvagterne. Kort sagt - Vær forberedt på lidt af hvert.

Udlevering af armbånd

Alle der melder sig som parkeringsvagt for Nysted Vandsportsklub, vil modtage et armbånd, der giver adgang til hele festivalen.

Udlevering af armbånd vil ske ved Roskilde Festivals officielle udleveringsområde ved henvisning af billede ID og people-m nummer. Mere information herom vil blive givet efter tilmelding og registrering i people-m.
Campingområdet åbner lørdag d. 24/6 kl. 16.00, så skal du ind og have en specielt god teltplads, så vær der i god tid, da der kan være lidt tryk på i dette tidsrum.

Udeblivelse fra vagt

Vi har over for festivalledelsen forpligtiget os til at anmelde, hvis en eller flere personer udebliver fra vagt. Roskilde Festival vil herefter opkræve den fulde billetpris af de pågældende personer. Fra klubbens side vil vi ligeledes rejse erstatningskrav, hvis vi skal ud og finde alternativ arbejdskraft i sidste øjeblik.
I forbindelse med pludselig opstået sygdom skal dette dokumenteret ved en lægeerklæring.
Hvis du af den ene eller anden grund helt bliver forhindret i at tage dine vagter i forbindelse med festivalen, skal dette meddeles til klubben så snart dette vides. Klubben vil herefter forsøge at finde en alternativ løsning.

Kontakt

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for information, der ikke fremgår af siden her.

Indtil festivalstart kan klubben kontaktes via kontaktsiden i menuen til venstre. Vi har ikke mulighed for at tjekke mail under selve festivalen, hvorved alt kommunikation foregår pr. telefon. Under festivalen vil vi fra klubbens side have en telefon-hotline, hvortil der kan ringes døgnet rundt.
Klubtelefonen bedes anvendt i forbindelse med udlevering af armbånd, samt hvis der skulle opstår problemer med at møde op til en vagt.

Klubtelefon: 51 94 48 80 (Telefonen er udelukkende aktiv under festivalen. Kontakt os via vores hjemmeside)

Vi ser fra klubbens side frem til samarbejdet og håber, at vi alle får en uforglemmelig festival med alt hvad dette må indebære.